Co nam daje kreatywność?

Kreatywność określana jest jako proces twórczy mający na celu wypracowanie nowych rozwiązań, koncepcji, idei lub skojarzeń. Często jest też postrzegana jako cecha charakteru człowieka. Mówi się, że ktoś jest kreatywny. Czy kreatywność jest potrzebna człowiekowi? Jakie zajęcia wymagają kreatywności? Z pewnością istnieją zawody, zajęcia czy też obszary funkcjonowania człowieka w których kreatywność jest niezbędna albo co najmniej mile widziana.

Czym właściwie jest kreatywność?

Kreatywność nie doczekała się jednej, uznawanej przez wszystkich definicji. Badaniem kreatywności zajmowali się między innymi historycy, psychologowie, filozofowie czy ekonomiści. Każda nauka opisuje ją w sposób nieco odmienny. Przyjąć można jednak, iż na kreatywność człowieka składają się trzy elementy: wiedza, motywacja i umiejętność twórczego myślenia:

  • Wiedza stanowi jeden z elementów kreatywności. Trudno wyobrazić sobie stworzenie czegoś oryginalnego, innowacyjnego bez dysponowania odpowiednim zasobem wiedzy w danej dziedzinie. Wiedza jest rzeczą zmienną – wszak zawsze można nauczyć się czegoś nowego lub zapomnieć coś co się znało. Dlatego ma zasadniczy wpływ na kreatywność człowieka.
  • Umiejętność twórczego myślenia to kluczowy element, bez którego nie ma mowy o kreatywności. Pozwala w sposób szeroki i elastyczny spojrzeć na badany problem z różnych perspektyw. Jest ściśle powiązana z wyobraźnią człowieka. Umiejętność twórczego myślenia wytycza kolejne ścieżki w  tworzeniu nowych idei i rozwiązań.
  • Motywacja czyli gotowość do działania i uzyskania zamierzonego celu. Na motywację człowieka mogą wpływać czynniki wewnętrzne (indywidualne potrzeby) i zewnętrzne (nagroda lub kara).

Dlatego też kreatywność ewoluuje, ponieważ składa się ze zmiennych czynników. Większa lub mniejsza wiedza, motywacja do działania czy też umiejętność twórczego myślenia decydują o poziomie kreatywności danej jednostki.

Kreatywność nie tylko dla artystów

Zazwyczaj o kreatywności mówi się przy okazji pracy artystycznej, charakteryzującej się koniecznością uruchomienia fantazji, wyobraźni i dużej pomysłowości. Utożsamia się ją z pisarstwem, malarstwem, sztuką muzyczną czy aktorską. Tymczasem kreatywność to cecha niezbędna w niemal wszystkich dziedzinach życia człowieka i pożądana prawie w każdym zawodzie. Coraz większe wymagania na rynku pracy a także konkurencyjność sprawiają, iż kreatywność jest równie istotna w specjalistycznych zawodach, nauce, biznesie czy też wśród osób prowadzących własną działalność. Z własną kreatywnością mierzymy się od najwcześniejszych lat swojego życia. Kreatywność jest przecież potrzebna przy wymyśleniu śmiesznej nazwy dla maskotki, tytułu szkolnego wypracowania, ale także opracowanie koncepcji misji na Marsa.

 Każdy człowiek posiada kreatywność rozbudowaną w różnym stopniu. Ważnym aspektem jest jej rozwój, ponieważ zapewnia ona szybszą realizację zakładanych celów osobistych i zawodowych.

Informacje dodatkowe

https://czakos.pl/Zobacz, jakie materiały dla kreatywnych znajdują się w asortymencie sklepu Czakos.pl – dowiedz się więcej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *